Tłumaczenia finansowe wykonywane są w oparciu o doświadczenie i wiedzę tłumaczy specjalizujących się w dziedzinach z zakresu ekonomii, podatków i księgowości. Z naszego 20-letniego doświadczenia nabytego na rynku polskim wynika, że coraz więcej firm potrzebuje wysokiej jakości tłumaczeń specjalistycznych z szeroko pojętej dziedziny finansów. Mogliśmy się również przekonać o tym, jak istotna jest precyzyjna, właściwa terminologia oraz dokładność, dzięki którym dane finansowe mogą być prezentowane w sposób przejrzysty i czytelny dla odbiorców i partnerów biznesowych.

CO TŁUMACZYMY?

 • sprawozdania finansowe okresowe i roczne
 • faktury
 • opinie biegłych rewidentów
 • bilanse
 • rachunki zysków i strat
 • dokumenty zgodności
 • prezentacje danych finansowych
 • biznesplany
 • wytyczne raportów finansowych
 • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • zeznania podatkowe
 • zestawienia zmian w kapitale
 • raporty z audytu
 • umowy handlowe
 • sprawozdania z posiedzeń rad nadzorczych
 • oświadczenia o darowiznach publicznych i prywatnych
 • porozumienia między udziałowcami
 • dokumentację ubezpieczeniową
 • dokumentację bankową
 • dokumentację związaną z fuzją, nabyciem i podziałem
 • inne
polski