check out this site https://www.watchesseek.com/. why not find out more https://www.carehers.com/. hop over to this site rolex copies cheap. High Technology fake rolex for sale. great post to read best replica watch site. find https://www.replikarolex.pl. see this page https://www.fakerichardmille.com/. find this https://rolexrolexwatches.top/. Ladies https://www.controlextender.com/. from this source https://www.watchesd.com. you could try here best replica watch site 2021. Homepage drugwatches. you could look here https://www.flowerswatches.com. costly and then again, the copies are of less expense. www.bpatekphilippe.com. his explanation https://www.computerbellross.com. internet travelfranckmuller. see this replicas hublot watches. advice swiss replica watches. why not check here freebellross.

Tłumaczenia finansowe wykonywane są w oparciu o doświadczenie i wiedzę tłumaczy specjalizujących się w dziedzinach z zakresu ekonomii, podatków i księgowości. Z naszego 20-letniego doświadczenia nabytego na rynku polskim wynika, że coraz więcej firm potrzebuje wysokiej jakości tłumaczeń specjalistycznych z szeroko pojętej dziedziny finansów. Mogliśmy się również przekonać o tym, jak istotna jest precyzyjna, właściwa terminologia oraz dokładność, dzięki którym dane finansowe mogą być prezentowane w sposób przejrzysty i czytelny dla odbiorców i partnerów biznesowych.

CO TŁUMACZYMY?

 • sprawozdania finansowe okresowe i roczne
 • faktury
 • opinie biegłych rewidentów
 • bilanse
 • rachunki zysków i strat
 • dokumenty zgodności
 • prezentacje danych finansowych
 • biznesplany
 • wytyczne raportów finansowych
 • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • zeznania podatkowe
 • zestawienia zmian w kapitale
 • raporty z audytu
 • umowy handlowe
 • sprawozdania z posiedzeń rad nadzorczych
 • oświadczenia o darowiznach publicznych i prywatnych
 • porozumienia między udziałowcami
 • dokumentację ubezpieczeniową
 • dokumentację bankową
 • dokumentację związaną z fuzją, nabyciem i podziałem
 • inne
polski