check out this site https://www.watchesseek.com/. why not find out more https://www.carehers.com/. hop over to this site rolex copies cheap. High Technology fake rolex for sale. great post to read best replica watch site. find https://www.replikarolex.pl. see this page https://www.fakerichardmille.com/. find this https://rolexrolexwatches.top/. Ladies https://www.controlextender.com/. from this source https://www.watchesd.com. you could try here best replica watch site 2021. Homepage drugwatches. you could look here https://www.flowerswatches.com. costly and then again, the copies are of less expense. www.bpatekphilippe.com. his explanation https://www.computerbellross.com. internet travelfranckmuller. see this replicas hublot watches. advice swiss replica watches. why not check here freebellross.
Tłumaczenia poświadczone i uwierzytelnione

Tłumaczenia poświadczone i uwierzytelnione wykonywane są jedynie przez tłumaczy przysięgłych, wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Uprawnienia do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń są z nadania ministerialnego, którego warunkiem jest pomyślny wynik uzyskany na państwowym egzaminie na tłumacza przysięgłego. W Polsce podstawą do wykonywania zawodu jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 r. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przedłożenia tłumaczeń poświadczonych lub uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, prokuratura czy policja.

CO TŁUMACZYMY?

  • dokumentację związaną z założeniem i prowadzeniem firmy: wyciągi z KRS, statuty bądź umowy spółki, wpisy do ewidencji, zaświadczenia o przyznaniu numerów REGON, VAT, NIP, faktury
  • dokumentację prawną wymagającą poświadczenia: akty notarialne dotyczące transakcji kupna i sprzedaży (nieruchomości, udziałów, etc.), pełnomocnictwa, wyroki i postanowienia sądu
  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • pozostałe dokumenty urzędowe: dyplomy, certyfikaty, patenty, prace naukowe, etc.
polski