Tłumaczenia poświadczone i uwierzytelnione

Tłumaczenia poświadczone i uwierzytelnione wykonywane są jedynie przez tłumaczy przysięgłych, wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Uprawnienia do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń są z nadania ministerialnego, którego warunkiem jest pomyślny wynik uzyskany na państwowym egzaminie na tłumacza przysięgłego. W Polsce podstawą do wykonywania zawodu jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 r. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przedłożenia tłumaczeń poświadczonych lub uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, prokuratura czy policja.

CO TŁUMACZYMY?

  • dokumentację związaną z założeniem i prowadzeniem firmy: wyciągi z KRS, statuty bądź umowy spółki, wpisy do ewidencji, zaświadczenia o przyznaniu numerów REGON, VAT, NIP, faktury
  • dokumentację prawną wymagającą poświadczenia: akty notarialne dotyczące transakcji kupna i sprzedaży (nieruchomości, udziałów, etc.), pełnomocnictwa, wyroki i postanowienia sądu
  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • pozostałe dokumenty urzędowe: dyplomy, certyfikaty, patenty, prace naukowe, etc.
polski