Wszystkie teksty przetłumaczone przez Exco poddawane są następnie standardowej weryfikacji, wliczonej w cenę tłumaczenia. Jej celem jest zagwarantowanie spójności terminologicznej, jak również spójności stylu oraz rejestru językowego. Szczególny rodzaj usługi stanowi weryfikacja przez rodowitego użytkownika języka, czyli native speakera, co jest praktyką zalecaną w szczególności w tekstach o treści marketingowej. Inną, dodatkową usługą, jest korekta (tzw. proofreading), polegająca na sprawdzeniu tekstu docelowego przed jego publikacją.

polski