Tłumaczenia marketingowe i stron internetowych

Tłumaczenie tekstów o treści marketingowej stanowi dość szczególny rodzaj tłumaczenia specjalistycznego. Takie tłumaczenia muszą nie tylko być wierne i dokładnie oddawać treść przekazu, ale też wyróżniać się formą – zachęcić i zaciekawić odbiorcę, przekonać, czasami zaskoczyć. Wymagają lekkiego pióra, ale również umiejętności lokalizacji językowej oraz bardzo dobrej znajomości kultury języka docelowego. Dlatego też powinny być wykonywane przez tłumaczy z doświadczeniem w branży marketingowej i w reklamie, w tym w reklamie internetowej.

CO TŁUMACZYMY?

  • ulotki i broszury
  • strony internetowe
  • kampanie marketingowe
  • artykuły prasowe
  • newslettery
  • materiały promocyjne
  • prezentacje multimedialne
  • napisy w materiałach filmowych

dla naszych Klientów, prowadzących działalność w takich dziedzinach, jak: branża motoryzacyjna, przemysł rolno-spożywczy, nieruchomości, firmy świadczące usługi informatyczne i elektroniczne, spółki z przemysłu tekstylnego, wydawnictwa, hotele i firmy cateringowe. Jako że w grę wchodzi wizerunek Klienta, dbamy o kreatywność i profesjonalizm wykonywanych tłumaczeń.

polski