Szanowni Państwo,

w związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe przez naszą spółkę.

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EXCO A2A Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-585), przy ul. Aleja Niepodległości 106, tel. 022 847 61 17, zwana dalej „EXCO”.

Na podstawie art. 37 RODO, Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję inspektora pełni Pani Izabela Oziębła. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@exco.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane dla następujących celów:

  • Zawierania i realizacji Umów oraz wykonania usług oferowanych przez EXCO
  • Przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa uprzedniej zgody na ich otrzymanie,
  • Realizacji obowiązków wynikających z innych, szczególnych przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez EXCO jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni usług EXCO. Przetwarzane dane osobowe to takie dane, które pozyskane zostały bezpośrednio od Państwa, przekazane w Państwa imieniu, bądź pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, obejmujące w szczególności:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Telefon kontaktowy
  • Adres korespondencyjny

Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy EXCO oraz podmioty wspomagające EXCO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane są gromadzone, i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@exco.pl.

polski